logo
Spoločné chemické laboratórium pre podporu biohospodárstva v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne
SK/HU

Projekt č. SKHU/1902/4.1/001

Spoločné chemické laboratórium pre podporu biohospodárstva v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne

Začiatok projektu: 01.10.2019   /   Koniec projektu: 30.11.2022